Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Komunikasi dan Penyiaran Islam [2007 / Ganjil]
No Nim Nama Mahasiswa Jk
1 410604919 Suhardin L
2 410705062 Mutia Sari P
3 410705063 Rabiul Rahmawati P
4 410705064 Arif Hidayat L
5 410705065 Muflihur Rusyda P
6 410705067 Irmawansyah L
7 410705068 Yusnidar P
8 410705069 Miftahul Umam L
9 410705071 Heri Rahmatsyah Putra L
10 410705072 Revi Fahriandy S L
11 410705073 Meili Nuzuliana P
12 410705075 Zulfadhli L
13 410705076 Siti Mawaddah P
14 410705077 Deasi Susilawati P
15 410705079 Agustina P
16 410705085 Erwin Sugiharto. Mh L
17 410705088 Mu'min Syahril L
18 410705092 Raihallaili P
19 410705097 Muksalmina L
20 410705098 Wardiana P
21 410705099 Ummar L
22 410705100 Aziz Munandar L
23 410705103 Indah Rastika Sari P
24 410705104 Zahrul Huda L
25 410705107 M. Insya L
26 410705109 Nurhayati P
27 410705110 Ismail L
28 410705111 Mawaddatul Husna P
29 410705113 Azhari L
30 410705114 Susi Yanti P
31 410705118 Fauziah P
32 410705119 Suhaila P
33 410705120 Ridha Fahlefi L
34 410705122 Zulbaili L
35 410705123 Dewi Agustina P
36 410705126 Safril Maidi L
37 410705127 Eva Khairani P
38 410705133 Fitria Marlita P
39 410705135 Harwalis L
40 410705136 Fanikostanti P
41 410705137 Deasy Ervina P
42 410705138 Munawar L
43 410705139 Siti Hasanah P
44 410705143 Juanda L
45 410705144 Siti Khumaira P
46 410705146 Khalida Trisna Ramadhani P
47 410705147 Salamuddin L
48 410705148 Krisman L
49 410705150 Iskandar Zulkarnain Bayu L
50 410705151 Yuan Kurniawan L
51 410705152 Armalati P
52 410705153 Zubaidah P
53 410705154 Fajri L
54 410705155 Rasnadi Nasry L
55 410705157 Sarmadi L
56 410705159 Andi Ririn Pratiwi P
Login Sistem