Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Ilmu Perpustakaan [2007 / Ganjil]
No Nim Nama Mahasiswa Jk
1 530701695 Windayani P
2 530701722 Nisba Maulina P
3 530701729 Reihan Putri P
4 530701732 Nurlis Sri Handayani P
5 530701734 Nurhanifah P
6 530701735 Syahwal L
7 530701738 Chairina P
8 530701741 Bazliah Izzati P
9 530701746 Erma Yani P
10 530701749 Nurlaila L
11 530701751 Hadi Saputra L
12 530701755 Mahmudi L
13 530701756 Ummul Khair P
14 530701757 Marlita L
15 530701758 Desi Yustia Ningsih P
16 530701759 Nurmala P
17 530701761 Asnawi L
18 530701762 Yuliati L
19 530701763 Dewi Yanti P
20 530701766 Deni Khairina P
21 530701767 Marlina Fitri P
22 530701772 Nurjannah P
23 530701773 Yunnawa P
24 530701774 Aspiah P
25 530701777 Husni L
26 530701778 Sri Maryanova P
27 530701780 Cut Putroe Yuliana P
28 530701782 Rohani P
29 530701783 Maulina P
30 530701784 Aan Suryanti P
31 530701785 Fitri Eliani P
32 530701786 Faizun L
33 530701787 Zikrayanti P
34 530701788 Fitriani P
35 530701789 Fatimah P
36 530701791 Mariaton P
37 530701792 Mustafa L
38 530701793 Siti Darwita P
Login Sistem