Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Ilmu Perpustakaan [2010 / Ganjil]
No Nim Nama Mahasiswa Jk
1 5301002411 Dewi Yusniar Moesa P
2 5301002416 Muzakkir L
3 531002205 Puji Muhsanati P
4 531002287 Imam Mahdi L
5 531002294 Muhammad Zulkausar Barazy L
6 531002315 Irawati P
7 531002316 Nursyarifah P
8 531002318 Sya'ban P
9 531002319 Ayu Sabriani P
10 531002320 Siti Rahmah P
11 531002321 Nurfayeni P
12 531002322 Zinatul Hayati P
13 531002323 Siti Maghfirah P
14 531002324 Fitri Oktavia P
15 531002325 Putri Rahmina P
16 531002326 Zahriaton L
17 531002327 Zulfa Azizati P
18 531002330 Haris Mustaqin L
19 531002332 Munafsirah P
20 531002333 Sri Haryati P
21 531002334 Jua Pianda P
22 531002337 Nashrullah L
23 531002338 Juana Sari P
24 531002339 Elvi Nurfida P
25 531002341 Murniati L
26 531002342 Zidatul Fadhla P
27 531002343 Masitah P
28 531002345 Annissa P
29 531002346 Roslaini P
30 531002347 Zamkharirah P
31 531002348 Nurul Falah P
32 531002349 Darfianti L
33 531002350 Bainina P
34 531002351 Nurfajri P
35 531002352 Fitri Maghfirah P
36 531002353 Nurbaiti P
37 531002354 Nova Yanti P
38 531002355 Arri Suprianto L
39 531002356 Cut Maya Sari P
40 531002358 Sakdiah P
41 531002359 Amira Fatliana P
42 531002361 Maulidin M L
43 531002362 Rita Busyra P
44 531002363 Khamsiah P
45 531002364 Evanur L
46 531002365 Yuliawati L
47 531002366 Umu Rahmah P
48 531002367 Misrawati P
49 531002368 Desi Yuliana P
50 531002369 Vitra Nurmina P
51 531002371 Dina Rarima P
52 531002372 Inong Siti Aminah L
53 531002373 Irwansyah L
54 531002374 Mursyida P
55 531002375 Masrura L
56 531002376 Fahriansyah L
57 531002377 Erna Juani P
58 531002378 Ramlana Safitri L
59 531002379 Zuriah P
60 531002380 Risma Khairany P
61 531002381 Dahliati P
62 531002382 Nurul Rahmi P
63 531002383 Irmayani P
64 531002384 Elviliani P
65 531002385 Ana Sariyani P
66 531002386 Rahmat Saputra L
67 531002387 Dewi Ratna P
68 531002388 Sulaiman Lembeng L
69 531002389 Isnaini P
70 531002390 Muthia L
71 531002391 Nurul Izzati P
72 531002392 Mahlia P
73 531002393 Ahmad Jum Ah Iskandarsyah L
74 531002394 Ana Yunita P
75 531002395 Nazarwin L
76 531002396 Rahmiyati P
77 531002397 Marliani P
78 531002398 Nurmalis P
79 531002399 Fauziah P
80 531002400 Mawardi L
81 531002401 Nanisah P
82 531002404 Rahmawati P
83 531002405 Khamisah P
84 531002406 Nurul Hayati P
85 531002407 Fakhruddin L
86 531002408 Syaukil Ma'ali L
87 531002409 Rika Fariana P
88 531002410 Mistiawati P
89 531002412 Eli Darmawati P
90 531002413 Kartini Zahara P
91 531002415 Sumarni P
92 531002417 Mislidar P
93 531002418 Dewi Rosmaidar P
94 531002419 Nurmalia P
95 531002420 Evi Susianti P
96 531002421 Darmayani P
97 531002422 Siti Diani P
98 531002423 Erminatia P
99 531002424 Ratih Ramadhani P
100 531002425 Ilmawardianti L
101 531002427 Rahmiati P
102 531002429 Roslindayati P
103 531002430 Desi Erwina P
104 531002431 Desi Liana L
105 531002432 Eka Kadri L
106 531002433 Nur Asiah P
107 531002434 Nurhasanah P
108 531002435 Yullizardi L
109 531002436 Khaliqqullah L
110 531002437 Zulfikri L
111 531002438 Elly Armanusah P
112 531002440 Amla Yulita Sari P
113 531002441 Mukramati P
114 531002442 Balya Khaidhir L
115 531002936 Rahmi Yati P
Login Sistem