Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Sejarah dan Kebudayaan Islam [2006 / Ganjil]
No Nim Nama Mahasiswa Jk
1 510601413 Amrul Badri L
2 510601414 Andri Rahmat L
3 510601415 Anggit Ranti Isworo P
4 510601421 Denny Hidayat L
5 510601422 Erni P
6 510601423 Ervina P
7 510601426 Fitriani P
8 510601430 Ilham Irsyadi L
9 510601431 Indah Tursina P
10 510601434 Lukman Hakim L
11 510601436 Maulidar P
12 510601438 Mika Kiofita P
13 510601439 Muchsin L
14 510601442 Muklis L
15 510601444 Muntasir L
16 510601445 Musdar L
17 510601447 Nasrul. A L
18 510601448 Nelli Agustina P
19 510601449 Nurjalisah P
20 510601452 Rahmah P
21 510601453 Rika Rahmatin P
22 510601457 Siti Rahmi P
23 510601459 Suchrati P
24 510601460 T. Syamsul Bahri L
25 510601462 Zahratul Amalia P
26 510601463 Zulfikar L
27 510601502 Zulmahdi L
Login Sistem