Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Sejarah dan Kebudayaan Islam [2012 / Ganjil]
No Nim Nama Mahasiswa Jk
1 511202682 Anita Rabuana P
2 511202683 Muhammad Andi L
3 511202684 Syahwil Amri L
4 511202685 Desi Sulastri P
5 511202686 Elsa Novie Pakpahan P
6 511202687 Wildanul Hasanah P
7 511202688 Erni Wati P
8 511202690 Amizar Zulfahmi L
9 511202691 Dini Tursina P
10 511202692 Zaliqa Maulidya P
11 511202693 Syarifah Agustinur P
12 511202694 Zaitun Munar P
13 511202695 Nazliani P
14 511202696 Endang Kurnia Hartati P
15 511202697 Muhibbul Subhi L
16 511202700 Kedasih P
17 511202701 Nanda Fitria P
18 511202702 Lia Wati P
19 511202704 Nur Saumi P
20 511202705 Asrika Binti Zamhuri P
21 511202706 Rahmayani L
22 511202707 Ahmad Ziadi L
23 511202708 M Hidayatullah L
24 511202709 Ahmad Dailami L
25 511202712 Zaitun Munar P
26 511202714 Saryunis L
27 511202716 Husaini L
28 511202717 Mohd Iqbal L
29 511202718 Susi Elfira P
30 511202719 Hajrah P
31 511202720 Intan Ervina P
32 511202721 Masna P
33 511202722 Achsanul Khaliqin L
34 511202724 Rahmani P
35 511202727 Nanda Ria P
36 511202729 Agus Maulana L
37 511202730 Yulia P
38 511202732 Yuli Satria Yun L
39 511202733 Samsuar S L
40 511202734 Mislizar L
41 511202735 Srimah P
42 511202737 Romi Arisandi L
43 511202738 Muhammad Safardi L
44 511202739 Muauwal Putra M L
45 511202740 Tria Mauliza P
46 511202741 Diky Randa L
47 511202742 Rahmat Riski L
48 511202743 Ira Wati P
49 511202745 Mutia Rahmi P
50 511202746 Wiwik Susanti P
51 511202747 Miftahul Azizi L
52 511202748 Safrizal L
53 511202749 Muhammad Nasir L
54 511202750 Rina Purnama P
55 511202751 Ananda Isnaini L
56 511202752 Miswar Muhammad L
57 511202754 Faizatul Ulya P
58 511202784 Fajri L
59 511202786 Hayatul Fadli L
Login Sistem