Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Pendidikan Kimia [2006 / Ganjil]
No Nim Nama Mahasiswa Jk
1 290616005 Saifuddin L
2 290616363 Abdullah L
3 290616364 Aisyah P
4 290616365 Anita Anggeraini P
5 290616366 Asmarini P
6 290616367 Basar Mulyadi L
7 290616368 Basri L
8 290616369 Cut Zahara P
9 290616370 Darmili P
10 290616371 Dedi Rahman L
11 290616372 Eva Juliana P
12 290616373 Faridah P
13 290616374 Fauziah P
14 290616375 Hasanah P
15 290616376 Hastuti P
16 290616377 Hilma Fitria Sary P
17 290616378 Irma Hanita P
18 290616379 Irma Yuni L
19 290616380 Irmawati P
20 290616382 Julisa P
21 290616383 Kartini P
22 290616384 Lia Sukmaini Zasara P
23 290616385 Lisnawati P
24 290616386 Mellyzar L
25 290616387 Mudaseri L
26 290616390 Muhammad Raudhi L
27 290616391 Muhammad Sabardi L
28 290616392 Muhammad Subeni L
29 290616393 Murdani L
30 290616395 Nurhayana P
31 290616396 NURITA ERLIANA P
32 290616397 Nuzulyadi L
33 290616398 Rahmawati P
34 290616399 Rahmayani P
35 290616400 Riza Ihsan L
36 290616401 Safrijal L
37 290616402 Sari Mulia L
38 290616403 Yulida Erdani L
39 290616404 Siska Mutia P
40 290616405 Sri Wulandari L
41 290616406 Syukran L
42 290616407 Tirmika Nr L
43 290616408 Ulfa Nazria L
44 290616410 Yusra Hendriani P
45 290616411 Yuyu Desiani P
46 290616475 Zulfikar L
47 290616506 Ainun Mardhiah P
48 290616507 Eka Heriana P
49 290616509 Wardiati Mt P
50 290616510 Zahrah P
51 290616511 Sulman L
Login Sistem