Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Pendidikan Islam Anak Usia Dini [2020 / Ganjil]
No Nim Nama Mahasiswa Jk
1 200210001 LUSI MARLIDA P
2 200210002 MAULIZAHRA ABDA P
3 200210003 LIA RAHMAWATI P
4 200210004 SRI WAHYUNI P
5 200210005 WINDA SARI P
6 200210006 ASNA KHOIRIL FATIYYAH P
7 200210007 KHAIRIATUL NURWANTI P
8 200210008 PIPI JULIANI HTB P
9 200210009 SYALWA INDAH KINANTI P
10 200210010 AULIATUL FITRI P
11 200210011 AL KAUSAR HAS L
12 200210012 FAUZA LIA PUTRI P
13 200210013 QATHRUN NADA SHALIHAH P
14 200210014 MARZATILLAH P
15 200210015 RISKA ULANDARI P
16 200210016 NALIS ULFIA P
17 200210017 ASMIATI P
18 200210018 RIFA FEBRIANA SYAH P
19 200210019 SRI AMALIA ZAHRA P
20 200210020 SITI RAHMAH P
21 200210021 ELVA SOFIANA P
22 200210022 DARRA NURUL AZHARI P
23 200210023 AYU JULAIKA P
24 200210024 ZAHWA ANISATUN MARDIAH P
25 200210025 REKA AMANDA P
26 200210026 NURUL FADLINA P
27 200210027 YUSRIANI P
28 200210028 NURIL SAFIRA P
29 200210029 NURIL AZKIA P
30 200210030 RIRIN MAULITA P
31 200210031 IRHAMNA P
32 200210032 DIRA ERWIYULISKA P
33 200210033 MAGHFIRAH P
34 200210034 MULIANA P
35 200210035 MULIANDA P
36 200210036 ANDRA SALSABILA RIZHA P
37 200210037 ALFI SYAHRINA P
38 200210038 ICHA YUL AMANDA P
39 200210039 WARDANI HANUM P
40 200210040 NURHAYYATUN MA'NUN P
41 200210041 NURUL FAKRAH P
42 200210042 SAUSAN 'AFRA' P
43 200210043 MARTINA AFRYANI P
44 200210044 LIA SANTIKA P
45 200210045 NABILA HASLIADI P
46 200210046 DARMIANA P
47 200210047 PUTRI RAIYANA FADHILA P
48 200210048 ULFA RIFKA P
49 200210049 ISRA LIANI P
50 200210050 PUJA LESTARI P
51 200210051 UTARI RAHMI AZIZAH P
52 200210052 ZAHARA YENITA P
53 200210053 NAZRAH LUTFIA PUTRI P
54 200210054 NIA YUSMANIAR P
55 200210055 INAYAH MASTHURA P
56 200210056 ULFA NAJILLA P
57 200210057 PUTRI ZAHRA ULFA P
58 200210058 Irma Dayanti P
59 200210059 SELA FARIKA P
60 200210060 RIZKA NURUL 'AINI P
61 200210061 ZIANA SYAFNIDAR P
62 200210062 ISNA FAJRIANA P
63 200210063 KARMILA P
64 200210064 SALAWATI P
65 200210065 HAYATUNNISA P
Login Sistem