Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Pendidikan Bahasa Inggris [2008 / Ganjil]
No Nim Nama Mahasiswa Jk
1 230818025 Nisrina Annisa P
2 230818026 M Nazar L
3 230818029 Mahlizar S L
4 230818030 Faisal L
5 230818031 Khairatun Hisan P
6 230818032 Ayu Zumara P
7 230818033 Ridhayani P
8 230818034 Khairinur L
9 230818035 Laili Rahmi P
10 230818036 Sri Suryantika P
11 230818038 Juzamalia P
12 230818039 Fauziah P
13 230818041 Zakiyatuddin P
14 230818042 Moriyanti P
15 230818044 Fithri Ramadhani P
16 230818046 Herlinawati P
17 230818048 Yusna Musfirah P
18 230818049 Muhammad Ikhwani L
19 230818050 Salman L
20 230818051 Yusnila P
21 230818052 Varihanna P
22 230818053 Wahyu Saputra L
23 230818054 Zukhratullaila P
24 230818055 Faradilla P
25 230818056 Santi Manda Sari P
26 230818057 Ayu 'ulya P
27 230818058 Siti Hawa P
28 230818059 Rahima Nurviani P
29 230818061 Syahrial L
30 230818063 Miftahul Qadri P
31 230818065 Tiara Fatimah P
32 230818066 Desi Fadhillah P
33 230818069 Maulidar P
34 230818070 Miftahul Jannah P
35 230818071 Nurul Hidayah P
36 230818074 Zahrina Azhar P
37 230818075 Suci Afrita Sari P
38 230818077 Alfi Nur Fajrina L
39 230818079 Ardilla Saputri P
40 230818080 Nurfajriah P
41 230818082 Yulianda P
42 230818083 Wina Hafriana P
43 230818085 Nurul Kamaliah P
44 230818086 Nurfazilah P
45 230818087 Armya L
46 230818089 Rahmah Setiadini P
47 230818090 Riza Kirami P
48 230818091 Lia Arrumaisha P
49 230818092 Siti Raisha L
50 230818093 Rara Ambardhika P
51 230818095 Iklima P
52 230818097 Valentina Shanti P
53 230818098 Farisati Izza P
54 230818102 Misnalia P
55 230818103 Bahrul Walid P
56 230818104 Laili Hijriati P
57 230818105 Wilda Fatmawati P
58 230818106 Rini Auliana P
59 230818108 Ade Helmizar L
60 230818109 Syarfina P
61 230818110 Muslihati P
62 230818112 Juliannisa P
63 230818113 Fahrul Rizal L
64 230818114 Tgk. Intan Zahriana P
65 230818118 Aulia Rahmani P
66 230818119 Durah L P
67 230818121 Dara Iffah P
68 230818123 Anshar L
69 230818124 Annisa Mulia P
70 230818125 Raisah Putri P
71 230818128 Muhammad Haekal L
72 230818130 Ahmad Arief Muttaqien L
73 230818135 Rahmatullah L
74 230818139 Muntasir L
75 230818140 Aida Fitri P
76 230818142 Rafiqah P
77 230818143 Silfiani P
78 230818616 Dedi Agusmi L
79 230818617 Mukarramah P
80 230818633 Zularnaini L
Login Sistem